KaiNguyen - Cứ đi đi rồi chúng ta sẽ tới.

Common phrases by theidioms.com